NM-revy "Sjit å lort"

Med revyen ”Sjit å lort” blomstret revylivet i Røros opp igjen etter mange år i dvale. Revyen ble laget i forbindelse med NM på ski på Røros, og det ble spilt fire forestillinger i NM-uka, og en forestilling i martnasuka. Revyen ble spilt i to akter med 14 nummer, og finalenummeret het beskjedent: ”LA FINALE GRANDE!”

Tekstansvarlige:
Johs Sundt og Kjell T Olsen

Musikk:
Emil Undhjem, Ingun Løberg, Eivind Løberg, Kjetil Løberg og Håvard Løberg.

Regi:
Bjarnhild Oshaug Hoff, Sissil Hertzberg, med velvillig bistand fra Fjernsynteaterets utlånte Svein Scharffenberg.

På scenen:
Eivind Løberg, Edit Tønset, Arthur Hertzberg, Sonja Bekkos, Karl Ole Sollie, Tone Hertzberg, Johs. Sundt, Maret Hov, Arnfinn Strømmevold, Bjørg Undhjem, Leif Fagerbekk, Kari Melhus, Jørn Kjetil Sandbakken og Bjarnhild Oshaug Hoff.

Lyd:
Røros Musikk, Stig Aspaas og Sissil Hertzberg.

Kostymer:
Aud Tønset.

Kulisser:
Egil Ødegaard, Jørn K Sandbakken, Karl O Sollie og Johs. Sundt

Foto:
Arbeidets Rett

Ellers medvirket:
Sturle Tønset, Gerhard Hertzberg og Geir Eeg.