Styre og ansvarsområder

Styret

Leder/ kontaktperson: Åsmund Lockert Rohde
Nestleder:
Kasserer: Margit Wintervold
Sekretær: Berit Leinum Prytz Hanssen

Styremedlemmer:


Valgkomité
Stig-Arvid Leinum og Lars Inge Sevatdal
      
Andre ansvarsområder     
Lys: Røros Teknikk v/ Olav Sivertsen
Lyd: Røros Teknikk v/ Lars Inge Sevatdal
Kostymer: Ester Mikkelsen og Marit Mikkelsen
Sminke: Trine Aspås