Styre og ansvarsområder

Styret

Leder/ kontaktperson: Aina Sandnes Røste
Nestleder: Anne Nørbech
Kasserer: Monika Goodwine
Sekretær: Christian Bakken

Styremedlemmer:
Robert Reithaug


Valgkomité
Stig-Arvid Leinum og Lars Inge Sevatdal
      
Andre ansvarsområder     
Lys: Røros Teknikk v/ Olav Sivertsen
Lyd: Røros Teknikk v/ Lars Inge Sevatdal
Kostymer: Ester Mikkelsen og Marit Mikkelsen
Sminke: Trine Aspås